Lượt truy cập: 12031043
Người online: 92

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 15    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Hữu Đức 20/2/1966 Nam Đồng Tháp
2 Lê Hữu Đức 14/2/1955 Nam Khánh Hoà
3 Nguyễn Hữu Đức 28/8/1971 Nam Bình Định
4 Đỗ Văn Đương 10/10/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
5 Phạm Xuân Đương 1/10/1956 Nam Thái Nguyên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10