Lượt truy cập: 12134262
Người online: 136

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 500    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Hải 9/1/1973 Nữ Nghệ An
2 Nguyễn Đức Hải 29/7/1961 Nam Quảng Nam
3 Nguyễn Ngọc Hải 3/12/1965 Nam Hà Giang
4 Nguyễn Thanh Hải 2/10/1970 Nữ Hoà Bình
5 Đinh Trịnh Hải 9/12/1956 Nam Ninh Bình
6 Hoàng Trung Hải 27/9/1959 Nam Thái Bình
7 Vũ Hải 18/8/1959 Nam Bình Thuận
8 Trần Thanh Hải 20/10/1963 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Lê Thanh Hải  (Hai Nhựt) 20/2/1950 Nam TP Hồ Chí Minh
10 Phạm Thị Hải 12/12/1959 Nữ Đồng Nai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10