Lượt truy cập: 14626366
Người online: 69

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 17    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Điểu Huỳnh Sang 25/12/1980 Nữ Bình Phước
2 Vương Văn Sáng 10/12/1975 Nam Lào Cai
3 Nguyễn Đức Sáu 12/9/1954 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Nguyễn Tiến Sinh 12/11/1968 Nam Hoà Bình
5 Đỗ Văn Sinh 14/11/1961 Nam Quảng Trị
6 Sần Sín Sỉnh 28/9/1982 Nam Lào Cai
7 Nguyễn Như So 23/8/1957 Nam Bắc Ninh
8 Trần Văn Sơn 1/12/1961 Nam Điện Biên
9 Nguyễn Bá Sơn 20/4/1963 Nam TP Đà Nẵng
10 Phan Huỳnh Sơn 1/1/1963 Nam An Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10