Lượt truy cập: 14266133
Người online: 66

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 23    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Pha 24/10/1961 Nam Nam Định
2 Hồ Đức Phớc 1/11/1963 Nam Nghệ An
3 Đôn Tuấn Phong 27/7/1970 Nam An Giang
4 Lê Quốc Phong 3/5/1978 Nam Đồng Tháp
5 Đặng Thuần Phong 8/7/1964 Nam Bến Tre
6 Phạm Hồng Phong 22/4/1962 Nam Hậu Giang
7 Đoàn Hồng Phong 2/1/1963 Nam Nam Định
8 Đỗ Đại Phong 23/11/1965 Nam Thái Nguyên
9 Tòng Thị Phóng 10/2/1954 Nữ Sơn La
10 Bùi Quốc Phòng 26/2/1952 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10