Lượt truy cập: 14626413
Người online: 76

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 20    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bùi Huyền Mai 3/9/1975 Nữ TP Hà Nội
2 Âu Thị Mai 25/3/1978 Nữ Tuyên Quang
3 Tăng Thị Ngọc Mai 17/3/1968 Nữ Trà Vinh
4 Trương Thị Mai 23/1/1958 Nữ Lâm Đồng
5 Đoàn Thị Thanh Mai 13/11/1971 Nữ Hưng Yên
6 Nguyễn Hoàng Mai 3/5/1965 Nam Tiền Giang
7 Vũ Thị Lưu Mai 22/8/1972 Nữ TP Hà Nội
8 Nguyễn Văn Man 12/1/1966 Nam Quảng Bình Đã từ trần ngày 13/10/2020
9 Cầm Thị Mẫn 12/11/1970 Nữ Thanh Hoá
10 Trần Thanh Mẫn 12/8/1962 Nam TP Cần Thơ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10