Lượt truy cập: 14266150
Người online: 57

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 33    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Thanh Lam 29/9/1979 Nữ Bến Tre NQ 696/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bến Tre
2 Nguyễn Sĩ Lâm 1/12/1963 Nam An Giang
3 Trần Văn Lâm 27/1/1970 Nam Bắc Giang
4 Chẩu Văn Lâm 16/4/1967 Nam Tuyên Quang
5 Tô Lâm 10/7/1957 Nam Bắc Ninh
6 Đinh Thị Phương Lan 5/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
7 Nguyễn Thị Ngọc Lan 5/8/1985 Nữ Bắc Ninh
8 Đỗ Thị Lan 17/11/1967 Nữ Quảng Ninh
9 Hà Thị Lan 4/9/1978 Nữ Bắc Giang
10 Nguyễn Thị Lan 10/5/1974 Nữ TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10