Lượt truy cập: 12654730
Người online: 77

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 35    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Văn Lai 4/9/1954 Nam Quảng Nam
2 Lê Đắc Lâm 10/1/1958 Nam Bình Thuận
3 Nông Thị Lâm 18/8/1963 Nữ Lạng Sơn
4 Đỗ Hữu Lâm 9/10/1958 Nam Long An
5 Nguyễn Minh Lâm 15/10/1972 Nam Long An
6 Hà Thị Lan 4/9/1978 Nữ Bắc Giang
7 Đinh Thị Phương Lan 5/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
8 Đinh Thị Mai Lan 22/2/1979 Nữ Cao Bằng
9 Đào Thị Xuân Lan 8/9/1961 Nữ Hưng Yên
10 Phạm Khánh Phong Lan 17/5/1970 Nữ TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10