Lượt truy cập: 14470429
Người online: 120

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 78    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Ksor H’Bơkhăp  (Ksor Phước Hà) 10/4/1982 Nữ Gia Lai
2 Ka H`Hoa 6/11/1987 Nữ Đắk Nông
3 Hứa Thị Hà 18/7/1983 Nữ Tuyên Quang
4 Vương Ngọc Hà 15/9/1977 Nữ Hà Giang
5 Nguyễn Thị Hồng Hà 10/10/1966 Nữ Ninh Thuận
6 Đỗ Đức Hồng Hà 30/8/1969 Nam TP Hà Nội
7 Lê Thu Hà 26/11/1968 Nữ Lào Cai
8 Trần Hồng Hà 2/8/1966 Nam Vĩnh Phúc
9 Nguyễn Vinh Hà 1/8/1960 Nam Kon Tum
10 Vũ Hải Hà 1/3/1969 Nam Đồng Nai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10