Lượt truy cập: 14626417
Người online: 76

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 18    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam Bắc Ninh
2 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
3 Giàng Thị Bình 27/1/1965 Nữ Lào Cai
4 Đỗ Văn Bình 17/11/1965 Nam TP Hải Phòng
5 Tống Thanh Bình 7/11/1970 Nam Lai Châu
6 Phan Thái Bình 12/8/1974 Nam Quảng Nam
7 Võ Văn Bình 25/10/1963 Nam Tiền Giang
8 Hồ Thanh Bình 6/9/1974 Nam An Giang
9 Thạch Phước Bình 28/9/1978 Nam Trà Vinh
10 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10