Lượt truy cập: 12638608
Người online: 43

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 16    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thành Bộ 20/12/1956 Nam Thanh Hoá
2 Lê Quang Hiệp 28/12/1962 Nam Thanh Hoá
3 Đặng Văn Hiếu 21/7/1953 Nam Thanh Hoá
4 Lê Thị Hương 22/9/1980 Nữ Thanh Hoá
5 Bùi Sỹ Lợi 23/8/1959 Nam Thanh Hoá
6 Uông Chu Lưu 20/7/1955 Nam Thanh Hoá
7 Lê Nam 19/5/1956 Nam Thanh Hoá
8 Đinh Tiên Phong 21/12/1956 Nam Thanh Hoá
9 Nguyễn Hữu Quang 1/5/1962 Nam Thanh Hoá
10 Đinh La Thăng 10/9/1960 Nam Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10