Lượt truy cập: 13981173
Người online: 72

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 15    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Mai Sỹ Diến 20/7/1963 Nam Thanh Hoá
2 Đào Ngọc Dung 6/6/1962 Nam Thanh Hoá
3 Vũ Xuân Hùng 6/5/1967 Nam Thanh Hoá Theo Công văn số 42/VPĐĐBQH ngày 06/9/2019 của VP Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa
4 Đỗ Trọng Hưng 5/12/1971 Nam Thanh Hoá
5 Bùi Sỹ Lợi 23/8/1959 Nam Thanh Hoá
6 Uông Chu Lưu 20/7/1955 Nam Thanh Hoá
7 Cầm Thị Mẫn 12/11/1970 Nữ Thanh Hoá
8 Nguyễn Hữu Quang 1/5/1962 Nam Thanh Hoá
9 Lê Văn Sỹ 18/7/1964 Nam Thanh Hoá
10 Đinh La Thăng 10/9/1960 Nam Thanh Hoá Bị kỷ luật Cảnh cáo, thôi Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH theo Nghị quyết số 456/NQ-UBTVQH14 ngày 8/12/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10