Lượt truy cập: 11694759
Người online: 225

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hà Hùng Cường 11/8/1953 Nam Quảng Bình
2 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình
3 Trần Minh Diệu 7/10/1958 Nam Quảng Bình
4 Lê Khánh Nhung 1/8/1982 Nữ Quảng Bình
5 Nguyễn Ngọc Phương 16/8/1959 Nam Quảng Bình
6 Hoàng Đăng Quang 15/8/1961 Nam Quảng Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10