Lượt truy cập: 12312018
Người online: 121

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trương Hòa Bình 13/4/1955 Nam Long An
2 Lê Công Đỉnh 20/8/1981 Nam Long An
3 Đinh Thị Phương Khanh 30/9/1978 Nữ Long An
4 Nguyễn Minh Lâm 15/10/1972 Nam Long An
5 Đỗ Hữu Lâm 9/10/1958 Nam Long An
6 Nguyễn Trung Thu 30/11/1958 Nam Long An Điều động về nhận nhiệm vụ ĐBQH chuyên trách theo Nghị quyết số 748/NQ-UBTVQH13
7 Đặng Thị Hoàng Yến 1/6/1959 Nữ Long An Bị bãi nhiệm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-QH13 ngày 26/5/2012 (tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIII)

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10