Lượt truy cập: 12918939
Người online: 74

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 8    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 484

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
2 Trương Hòa Bình 13/4/1955 Nam Long An
3 Lê Công Đỉnh 20/8/1981 Nam Long An
4 Phan Thị Mỹ Dung 28/11/1974 Nữ Long An
5 Trương Phi Hùng 16/6/1977 Nam Long An
6 Hoàng Văn Liên 19/8/1965 Nam Long An
7 Trương Văn Nọ 1/1/1964 Nam Long An
8 Đặng Hoàng Tuấn 12/11/1978 Nam Long An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10