Lượt truy cập: 11684446
Người online: 507

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 10    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Huỳnh Tuấn Dương 27/1/1962 Nam Hải Dương
2 Phạm Hồng Hương 10/5/1959 Nam Hải Dương
3 Lê Đình Khanh 2/1/1956 Nam Hải Dương
4 Bùi Mậu Quân 26/6/1960 Nam Hải Dương
5 Bùi Thanh Quyến 1/8/1956 Nam Hải Dương
6 Nguyễn Văn Rinh 29/7/1942 Nam Hải Dương
7 Vũ Thị Hương Sen 10/2/1986 Nữ Hải Dương
8 Phạm Xuân Thăng 1/6/1966 Nam Hải Dương
9 Nguyễn Thị Hương Thảo 23/1/1984 Nữ Hải Dương
10 Lê Thanh Vân 23/12/1964 Nam Hải Dương Chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng về Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương theo Nghị quyết 197/TB-BCTĐB

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10