Lượt truy cập: 11694650
Người online: 460

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 10    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phạm Biên Cương 10/7/1960 Nam An Giang
2 Nguyễn Tấn Đạt 6/7/1949 Nam An Giang
3 Trần Văn Độ  (Trần Thọ Độ) 20/10/1954 Nam An Giang
4 Bùi Trí Dũng 20/5/1957 Nam An Giang
5 Nguyễn Văn Giàu 8/12/1957 Nam An Giang
6 Lê Dân Khiết 19/8/1960 Nữ An Giang
7 Lê Bộ Lĩnh 10/9/1958 Nam An Giang
8 Phan Vân Điền Phương 16/12/1965 Nam An Giang
9 Lê Việt Trường 15/8/1955 Nam An Giang
10 Mai Thị Ánh Tuyết 1/12/1960 Nữ An Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10