Lượt truy cập: 14087264
Người online: 136

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Yến 14/8/1965 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu
2 Ngô Thị Kim Yến 19/9/1969 Nữ TP Đà Nẵng
3 Nguyễn Thị Yến  (Ni sư Thích Nữ Tín Liên) 10/2/1951 Nữ TP Hồ Chí Minh
4 Trần Kim Yến 3/8/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
5 Lê Thị Yến 1/12/1962 Nữ Phú Thọ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10