Lượt truy cập: 12648889
Người online: 211

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đào Xuân Yên 15/4/1972 Nam Thanh Hoá
2 Đặng Thị Hoàng Yến 1/6/1959 Nữ Long An Bị bãi nhiệm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-QH13 ngày 26/5/2012 (tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIII)
3 Lê Thị Yến 1/12/1962 Nữ Phú Thọ

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10