Lượt truy cập: 13981195
Người online: 84

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh La Thăng 10/9/1960 Nam Thanh Hoá Bị kỷ luật Cảnh cáo, thôi Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH theo Nghị quyết số 456/NQ-UBTVQH14 ngày 8/12/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
2 Lê Minh Thông 20/12/1961 Nam Thanh Hoá Đã từ trần ngày 31/8/2018
3 Phạm Trí Thức 2/8/1959 Nam Thanh Hoá
4 Phạm Thị Thanh Thủy 22/10/1974 Nữ Thanh Hoá QĐ số 943/QĐ-ĐCT ngày 30/12/2016 chuẩn y chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thay đổi chức vụ theo thông báo tại công văn số 42 ngày 06/9/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa
5 Bùi Thị Thủy 20/7/1983 Nữ Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10