Lượt truy cập: 12629006
Người online: 98

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 119    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phạm Văn Tam 28/12/1957 Nam Hà Nam
2 Lê Thị Tám 10/8/1964 Nữ Nghệ An
3 Tô Văn Tám 10/10/1963 Nam Kon Tum
4 Nguyễn Thị Quyết Tâm 20/12/1958 Nữ TP Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Thành Tâm 20/11/1974 Nam Tây Ninh
6 Trần Khắc Tâm 8/10/1972 Nam Sóc Trăng
7 Đặng Thành Tâm 15/4/1964 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Đỗ Thị Huyền Tâm 17/10/1966 Nữ Bắc Ninh
9 Lê Văn Tân 16/2/1957 Nam Hà Nam
10 Phạm Văn Tấn 28/8/1957 Nam Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10