Lượt truy cập: 14092793
Người online: 277

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 121    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Chí Tài 8/1/1980 Nam Thừa Thiên - Huế
2 Tô Văn Tám 10/10/1963 Nam Kon Tum
3 Nguyễn Thị Quyết Tâm 20/12/1958 Nữ TP Hồ Chí Minh NQ số 689/NQ-UBTVQH14 ngày 04/5/2019 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 Tạ Minh Tâm 7/11/1978 Nam Tiền Giang
5 Phạm Thành Tâm 15/12/1960 Nam Hậu Giang
6 Hà Thị Minh Tâm 5/1/1968 Nữ Hà Nam
7 Lê Vĩnh Tân 2/7/1958 Nam Đồng Tháp
8 Lã Thanh Tân 2/10/1967 Nam TP Hải Phòng
9 Đặng Hoài Tân 11/1/1966 Nam Bình Định
10 Quách Thế Tản 7/5/1949 Nam Hoà Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10