Lượt truy cập: 12648856
Người online: 222

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 19    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trương Tấn Sang 21/1/1949 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Lê Trọng Sang 3/5/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Điểu Huỳnh Sang 25/12/1980 Nữ Bình Phước
4 Vũ Thị Hương Sen 10/2/1986 Nữ Hải Dương
5 Trần Thị Hoa Sinh 18/10/1959 Nữ Lạng Sơn
6 Nguyễn Tiến Sinh 12/11/1968 Nam Hoà Bình
7 Nguyễn Bắc Son 22/8/1953 Nam TP Hà Nội Xử lý kỷ luật xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 theo Nghị quyết số 589/NQ-UBTVQH14 ngày 20/10/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV
8 Huỳnh Ngọc Sơn 10/10/1951 Nam TP Đà Nẵng
9 Nguyễn Sơn 20/6/1957 Nam TP Hà Nội
10 Nguyễn Hồng Sơn 4/12/1960 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10