Lượt truy cập: 14087222
Người online: 127

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 15    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Quân 13/8/1974 Nam Cà Mau
2 Dương Tấn Quân 21/10/1985 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
3 Hoàng Bình Quân 16/6/1959 Nam Tuyên Quang
4 Bùi Mậu Quân 26/6/1960 Nam Hải Dương
5 Nguyễn Hữu Quang 1/5/1962 Nam Thanh Hoá
6 Trần Đại Quang 12/10/1956 Nam TP Hồ Chí Minh Đã từ trần ngày 21/9/2018.
7 Nguyễn Thanh Quang 6/12/1964 Nam TP Đà Nẵng Công văn 6370-CV/VPTW ngày 11/4/2018 của VP TW thông báo ý kiến của Ban Bí thư đồng ý để đồng chí Nguyễn Thanh Quang thôi giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH Tp Đà Nẵng.
8 Trần Lưu Quang 30/8/1967 Nam TP Hồ Chí Minh Ngày 18/4/2019, UBTVQH đã ban hành NQ số 683/NQ-UBTVQH14 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH từ Tây Ninh đến Đoàn ĐBQH Tp HCM
9 Trần Trí Quang 10/7/1977 Nam Đồng Tháp
10 Phạm Phú Quốc 3/4/1968 Nam Nghị quyết số: 123/2020/QH14 ngày 03/11/2020 của Quốc hội về việc bãi nhiệm ĐBQH Phạm Phú Quốc

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10