Lượt truy cập: 12514622
Người online: 169

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 14    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Bình Quân 16/6/1959 Nam Tuyên Quang
2 Bùi Mậu Quân 26/6/1960 Nam Hải Dương
3 Nguyễn Minh Quang 23/2/1960 Nam TP Hà Nội
4 Hoàng Đăng Quang 15/8/1961 Nam Quảng Bình
5 Chu Đức Quang 25/10/1981 Nam Lạng Sơn
6 Trần Đại Quang 12/10/1956 Nam Ninh Bình
7 Nguyễn Hữu Quang 1/5/1962 Nam Thanh Hoá
8 Dương Trung Quốc 2/6/1947 Nam Đồng Nai
9 Triệu Tài Quốc  (Triệu Là Pham) 29/12/1964 Nam Hà Giang
10 Phan Văn Quý 20/1/1954 Nam Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10