Lượt truy cập: 13981163
Người online: 63

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Bùi Sỹ Lợi 23/8/1959 Nam Thanh Hoá
2 Uông Chu Lưu 20/7/1955 Nam Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10