Lượt truy cập: 12629033
Người online: 116

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 21    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 H`Yim Kđoh 1/1/1973 Nữ Đắc Lắk
2 Nguyễn Minh Kha 12/2/1958 Nam TP Cần Thơ
3 Nguyễn Thị Khá  (Tám Khá) 16/7/1955 Nữ Trà Vinh
4 Phạm Quang Khải 4/11/1954 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Nghỉ hưu từ ngày 01/12/2014 theo Quyết định số 1408-QĐNS/TW ngày 01/12/2014
5 Đinh Thị Phương Khanh 30/9/1978 Nữ Long An
6 Nguyễn Tuấn Khanh 15/7/1954 Nam Cà Mau
7 Lê Đình Khanh 2/1/1956 Nam Hải Dương
8 Trần Thị Quốc Khánh 1/9/1959 Nữ TP Hà Nội
9 Nguyễn Doãn Khánh 15/8/1956 Nam Phú Thọ
10 Nguyễn Văn Khánh 14/10/1956 Nam Đồng Nai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10