Lượt truy cập: 14092876
Người online: 284

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 13    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Minh Khái 10/12/1964 Nam Bạc Liêu Đã được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ tại nghị quyết số 47/2017/QH14 tại kỳ họp thứ 4, thôi Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu từ ngày 1/5/2018 (văn bản số 790-CV/ĐĐQH14 ngày 13/4/2018 của Đảng đoàn Quốc hội)
2 Nghiêm Vũ Khải 20/9/1953 Nam TP Hải Phòng
3 Mai Khanh 22/10/1974 Nam Ninh Bình
4 Trần Thị Quốc Khánh 1/9/1959 Nữ TP Hà Nội
5 Nguyễn Văn Khánh 19/9/1959 Nam Bình Dương
6 Trần Ngọc Khánh 14/11/1964 Nam Khánh Hoà Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm cấp tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân
7 Nguyễn Quốc Khánh 2/9/1960 Nam Quảng Nam Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH theo Nghị quyết số 457/NQ-UBTVQH14 ngày 8/12/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
8 Đặng Quốc Khánh 2/9/1976 Nam Hà Giang Quyết định số 1299- QĐNS/TW ngày 21/6/2019 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020
9 Phan Anh Khoa 4/8/1965 Nam Phú Yên
10 Trần Việt Khoa 10/5/1965 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10