Lượt truy cập: 13981145
Người online: 50

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Vũ Xuân Hùng 6/5/1967 Nam Thanh Hoá Theo Công văn số 42/VPĐĐBQH ngày 06/9/2019 của VP Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa
2 Đỗ Trọng Hưng 5/12/1971 Nam Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10