Lượt truy cập: 12514651
Người online: 186

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 85    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Vũ Hải Hà 1/3/1969 Nam Đồng Nai
2 Nguyễn Vinh Hà 1/8/1960 Nam Kon Tum
3 Phạm Văn Hà 1/9/1960 Nam Nghệ An
4 Lâm Lệ Hà 20/10/1965 Nữ Kiên Giang
5 Chu Sơn Hà 25/8/1956 Nam TP Hà Nội
6 Nguyễn Thị Hồng Hà 28/6/1959 Nữ TP Hà Nội
7 Phạm Hồng Hà 20/1/1958 Nam Nam Định
8 Trần Hồng Hà 2/8/1966 Nam Vĩnh Phúc
9 Phạm Thị Hải 12/12/1959 Nữ Đồng Nai
10 Lê Thanh Hải  (Hai Nhựt) 20/2/1950 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10