Lượt truy cập: 14094547
Người online: 49

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Đình Gia 11/11/1969 Nam Hà Tĩnh
2 Cao Thị Giang 15/7/1988 Nữ Quảng Bình
3 Thái Trường Giang 15/7/1971 Nam Cà Mau
4 Nguyễn Trường Giang 7/8/1971 Nam Đắk Nông
5 Nguyễn Văn Giàu 8/12/1957 Nam An Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10