Lượt truy cập: 12629010
Người online: 101

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Giàu 8/12/1957 Nam An Giang
2 Phạm Văn Gòn 20/4/1956 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10