Lượt truy cập: 12648860
Người online: 223

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 21    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Thạch Thị Dân 12/6/1970 Nữ Trà Vinh
2 Phạm Trường Dân 1/4/1956 Nam Quảng Nam
3 Nguyễn Văn Danh 15/5/1962 Nam Tiền Giang
4 Lê Diễn 16/4/1960 Nam Đắk Nông
5 Trần Minh Diệu 7/10/1958 Nam Quảng Bình
6 Nguyễn Thị Doan 11/1/1951 Nữ Hà Nam
7 Thạch Dư 25/8/1957 Nam Trà Vinh
8 Ngô Văn Dụ 21/12/1947 Nam Vĩnh Phúc
9 Ya Duck 5/5/1940 Nam Lâm Đồng
10 Trần Thị Dung 21/10/1961 Nữ Điện Biên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10