Lượt truy cập: 14092778
Người online: 277

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 42    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
2 Huỳnh Thanh Cảnh 10/11/1961 Nam Bình Thuận
3 Nguyễn Hữu Cầu 20/11/1962 Nam Nghệ An
4 Chau Chắc 6/5/1971 Nam An Giang
5 Tô Thị Bích Châu 1/6/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
6 Ngô Minh Châu 5/4/1964 Nam TP Hồ Chí Minh
7 Bùi Minh Châu 25/10/1961 Nam Phú Thọ
8 Đặng Minh Châu  (Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm) 27/12/1956 Nam TP Hà Nội
9 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An
10 Lê Chiêm  (Lê Chiêm) 1/1/1958 Nam Kon Tum

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10