Lượt truy cập: 12629000
Người online: 92

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 29    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Cảnh 7/12/1977 Nam Bình Định
2 Huỳnh Minh Chắc 30/7/1955 Nam Hậu Giang
3 Phạm Đức Châu 4/1/1959 Nam Quảng Trị
4 Đặng Thị Kim Chi 23/5/1963 Nữ Phú Yên
5 Nguyễn Văn Chiến 2/3/1957 Nam Bắc Ninh
6 Võ Minh Chiến 22/6/1956 Nam Sóc Trăng
7 Đinh Huy Chiến 8/4/1966 Nam Thái Nguyên
8 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Yên Bái Từ tháng 9/2011 chuyển sinh hoạt sang ĐBQH tỉnh Yên Bái
9 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng
10 Trương Minh Chiến 15/5/1955 Nam Bạc Liêu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10