Lượt truy cập: 12648851
Người online: 224

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 18    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Văn Bản 10/10/1950 Nam Bình Định
2 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam TP Hà Nội
3 Nguyễn Ngọc Bảo 1/9/1959 Nam Vĩnh Phúc
4 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
5 Nguyễn Công Bình 10/10/1956 Nam Yên Bái
6 Nguyễn Thanh Bình 6/8/1955 Nam Vĩnh Long
7 Đào Văn Bình 11/11/1956 Nam TP Hà Nội
8 Trịnh Thị Thanh Bình 10/6/1961 Nữ Bến Tre
9 Nguyễn Quốc Bình 22/6/1959 Nam TP Hà Nội
10 KPă Bình  (KSor Phước) 8/2/1954 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10