Lượt truy cập: 14092934
Người online: 263

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 12    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lâm Quang Đại 17/4/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Hồ Thị Cẩm Đào 12/6/1972 Nữ Sóc Trăng
3 Huỳnh Thành Đạt 26/8/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Lê Công Đỉnh 20/8/1981 Nam Long An
5 Nguyễn Khắc Định 3/1/1964 Nam Khánh Hoà
6 Hà Sỹ Đồng 18/1/1964 Nam Quảng Trị
7 Lưu Văn Đức 18/2/1967 Nam Đắk Lắk
8 Nguyễn Hữu Đức 28/8/1971 Nam Bình Định
9 Nguyễn Minh Đức 19/7/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
10 Bế Minh Đức 15/2/1974 Nam Cao Bằng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10