Lượt truy cập: 13810191
Người online: 146
   Kết quả tìm được: 408    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Đình Gia 11/11/1969 Nam Hà Tĩnh
2 Nguyễn Trường Giang 7/8/1971 Nam Đắk Nông
3 Thái Trường Giang 15/7/1971 Nam Cà Mau
4 Nguyễn Văn Giàu 8/12/1957 Nam An Giang
5 Trần Hồng Hà 2/8/1966 Nam Vĩnh Phúc
6 Trần Hồng Hà 19/4/1963 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
7 Nguyễn Thị Hồng Hà 10/10/1966 Nữ Ninh Thuận
8 Nguyễn Vinh Hà 1/8/1960 Nam Kon Tum
9 Đỗ Đức Hồng Hà 30/8/1969 Nam TP Hà Nội
10 Lê Thu Hà 26/11/1968 Nữ Lào Cai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10