Lượt truy cập: 14093685
Người online: 74
   Kết quả tìm được: 408    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Xuân Cường 14/10/1959 Nam Bắc Kạn
2 Bùi Văn Cường 18/6/1965 Nam Gia Lai
3 Phan Việt Cường 10/8/1963 Nam Quảng Nam
4 Trần Văn Cường 10/11/1964 Nam Đồng Tháp
5 Ngô Chí Cường 11/9/1967 Nam Trà Vinh
6 Vũ Xuân Cường 22/8/1966 Nam Lào Cai
7 Lâm Quang Đại 17/4/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Ngô Thanh Danh 20/10/1965 Nam Đắk Nông
9 Nguyễn Văn Dành 11/11/1966 Nam Bình Dương
10 Hồ Thị Cẩm Đào 12/6/1972 Nữ Sóc Trăng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10