Lượt truy cập: 14626437
Người online: 80
   Kết quả tìm được: 408    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thanh Xuân 6/10/1962 Nam TP Cần Thơ
2 Bùi Văn Xuyền 14/7/1959 Nam Thái Bình
3 Nguyễn Thị Như Ý 2/11/1973 Nữ Đồng Nai
4 Trần Kim Yến 3/8/1969 Nữ TP Hồ Chí Minh
5 Nguyễn Thị Yến  (Ni sư Thích Nữ Tín Liên) 10/2/1951 Nữ TP Hồ Chí Minh
6 Lê Thị Yến 1/12/1962 Nữ Phú Thọ
7 Ngô Thị Kim Yến 19/9/1969 Nữ TP Đà Nẵng
8 Nguyễn Thị Yến 14/8/1965 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10