Lượt truy cập: 14093675
Người online: 78
   Kết quả tìm được: 408    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Chiêm  (Lê Chiêm) 1/1/1958 Nam Kon Tum
2 Nguyễn Nhân Chiến 20/2/1960 Nam Bắc Ninh
3 Nguyễn Văn Chiến  (Nguyễn Chiến) 23/1/1963 Nam TP Hà Nội
4 Ngô Hồng Chiều 25/7/1961 Nam Đồng Tháp
5 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định
6 Phạm Minh Chính 10/12/1958 Nam Quảng Ninh
7 Nguyễn Hữu Chính 7/11/1963 Nam TP Hà Nội
8 Lê Viết Chữ 20/1/1963 Nam Quảng Ngãi
9 Lê Minh Chuẩn 2/4/1965 Nam Quảng Ninh
10 Huỳnh Thành Chung 21/8/1968 Nam Bình Phước

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10