Lượt truy cập: 14107111
Người online: 151
   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Triệu Thị Huyền 23/3/1992 Nữ Yên Bái
2 Triệu Thị Thu Phương 5/9/1977 Nữ Bắc Kạn
3 Triệu Tài Vinh 26/8/1968 Nam Hà Giang Quyết định số 1297-QĐNS/TW ngày 21/6/2019 của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10