Lượt truy cập: 12514619
Người online: 165
   Kết quả tìm được: 4    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đặng Thị Kim Liên 12/3/1980 Nữ Yên Bái
2 Triệu Mùi Nái  (Triệu Thị Nái) 12/4/1964 Nữ Hà Giang
3 Triệu Thị Thu Phương 5/9/1977 Nữ Bắc Kạn
4 Triệu Tài Quốc  (Triệu Là Pham) 29/12/1964 Nam Hà Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10