Lượt truy cập: 12646698
Người online: 139
   Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Giàng Thị Bình 27/1/1965 Nữ Lào Cai
2 Giàng A Chu 26/11/1959 Nam Yên Bái
3 Sùng A Hồng 5/12/1962 Nam Điện Biên
4 Giàng Páo Mỷ 22/12/1963 Nữ Lai Châu
5 Giàng Seo Phử 16/11/1951 Nam Lào Cai
6 Thào Hồng Sơn 27/6/1965 Nam Hà Giang
7 Thào Xuân Sùng 29/11/1958 Nam Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10