Lượt truy cập: 12650157
Người online: 2
   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Chu Đức Quang 25/10/1981 Nam Lạng Sơn
2 Phương Thị Thanh 21/3/1967 Nữ Bắc Kạn
3 Nguyễn Lâm Thành 7/7/1964 Nam Lạng Sơn

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10