Lượt truy cập: 14094740
Người online: 66
   Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Triệu Thanh Dung 15/3/1988 Nữ Cao Bằng
2 Triệu Tuấn Hải 15/2/1972 Nam Lạng Sơn
3 Hoàng Văn Hùng 1/12/1965 Nam Thái Nguyên
4 Ngàn Phương Loan 10/12/1988 Nữ Lạng Sơn
5 Phương Thị Thanh 21/3/1967 Nữ Bắc Kạn
6 Nguyễn Lâm Thành 7/7/1964 Nam Lạng Sơn

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10