Lượt truy cập: 12648807
Người online: 204
   Kết quả tìm được: 7    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Tiên Phong 21/12/1956 Nam Thanh Hoá
2 Nguyễn Tiến Sinh 12/11/1968 Nam Hoà Bình
3 Đinh Công Sỹ 25/11/1979 Nam Sơn La Điều động về công tác tại Ủy ban Đối ngoại theo Nghị quyết số 734/NQ-UBTVQH13
4 Bạch Thị Hương Thủy 29/8/1976 Nữ Hoà Bình
5 Bùi Văn Tỉnh 12/5/1958 Nam Hoà Bình
6 Hà Thị Vân 22/5/1962 Nữ Thanh Hoá
7 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10