Lượt truy cập: 14862230
Người online: 85
   Kết quả tìm được: 8    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Thị Bình 24/8/1984 Nữ Phú Thọ
2 Bùi Thu Hằng 1/2/1971 Nữ Hoà Bình
3 Nguyễn Tiến Sinh 12/11/1968 Nam Hoà Bình
4 Đinh Công Sỹ 25/11/1979 Nam Sơn La
5 Quách Thế Tản 7/5/1949 Nam Hoà Bình
6 Bạch Thị Hương Thủy 29/8/1976 Nữ Hoà Bình
7 Bùi Thị Thủy 20/7/1983 Nữ Thanh Hoá
8 Cao Thị Xuân 18/9/1969 Nữ Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10