Lượt truy cập: 12128877
Người online: 136
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Pờ Hồng Vân 7/4/1977 Nữ Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10