Lượt truy cập: 14550467
Người online: 183
   Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Thạch Phước Bình 28/9/1978 Nam Trà Vinh
2 Chau Chắc 6/5/1971 Nam An Giang
3 Châu Quỳnh Dao 18/5/1977 Nữ Kiên Giang
4 Lý Đức  (Thượng tọa Lý Minh Đức) 24/4/1970 Nam Sóc Trăng
5 Hứa Văn Nghĩa 30/11/1967 Nam Trà Vinh
6 Trần Thị Hoa Ry 11/4/1976 Nữ Bạc Liêu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10