Lượt truy cập: 12640455
Người online: 208
   Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Thạch Thị Dân 12/6/1970 Nữ Trà Vinh
2 Thạch Dư 25/8/1957 Nam Trà Vinh
3 Nguyễn Thị Khá  (Tám Khá) 16/7/1955 Nữ Trà Vinh
4 Hòa thượng Thạch Huôn  (Hòa thượng Thạch Hôl) 4/10/1944 Nam Sóc Trăng
5 Danh Út 19/3/1956 Nam Kiên Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10