Lượt truy cập: 14629051
Người online: 127
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Sần Sín Sỉnh 28/9/1982 Nam Lào Cai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10