Lượt truy cập: 14474126
Người online: 200
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Tô Ái Vang 29/5/1975 Nữ Sóc Trăng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10