Lượt truy cập: 12655042
Người online: 108
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lâm Lệ Hà 20/10/1965 Nữ Kiên Giang
2 Trần Khắc Tâm 8/10/1972 Nam Sóc Trăng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10