Lượt truy cập: 12703275
Người online: 82
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nông Thị Bích Liên 28/4/1978 Nữ Hà Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10