Lượt truy cập: 14628714
Người online: 136
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Vương Ngọc Hà 15/9/1977 Nữ Hà Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10