Lượt truy cập: 12652872
Người online: 139
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Chu Lé Chừ  (Chu Lê Chinh) 4/5/1966 Nam Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10