Lượt truy cập: 12646692
Người online: 134
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Quàng Thị Nguyên 19/1/1984 Nữ Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10