Lượt truy cập: 13155796
Người online: 202
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 484

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Tấn Quân 21/10/1985 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10