Lượt truy cập: 12639362
Người online: 98
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Thị Phương Lan 5/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
2 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 15/11/1978 Nữ Quảng Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10