Lượt truy cập: 14862217
Người online: 97
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Thị Phương Lan 5/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
2 Hồ Thị Vân 12/2/1983 Nữ Quảng Ngãi

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10