Lượt truy cập: 12648784
Người online: 194
   Kết quả tìm được: 5    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Ngọc Dũng 1/7/1961 Nam Sơn La
2 Vi Thị Hương 22/2/1970 Nữ Nghệ An
3 Lò Văn Muôn 3/4/1961 Nam Điện Biên
4 Tòng Thị Phóng 10/2/1954 Nữ Đắc Lắk
5 Lò Hải Ươi 20/10/1973 Nam Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10