Lượt truy cập: 14432568
Người online: 115
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Mong Văn Tình 10/2/1988 Nam Nghệ An
2 Quàng Thị Vân 20/4/1985 Nữ Điện Biên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10