Lượt truy cập: 13155948
Người online: 253
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 484

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Ka H`Hoa 6/11/1987 Nữ Đắk Nông

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10