Lượt truy cập: 12617869
Người online: 84
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 A Đe  (Đinh Hồng Đe) 20/10/1947 Nam Kon Tum

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10