Lượt truy cập: 13788535
Người online: 416
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Y Nhàn 26/7/1983 Nữ Kon Tum

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10