Lượt truy cập: 13605874
Người online: 147
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Vương Văn Sáng 10/12/1975 Nam Lào Cai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10