Lượt truy cập: 12626004
Người online: 199
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lù Thị Lừu 2/7/1975 Nữ Lào Cai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10